Jak požádat o dotaci 60 Kč na antigenní test pro zaměstnance?

Na testování ve firmách je možné získat příspěvek 60 Kč na zaměstnance a test. Při testování 1× týdně je to 240 Kč na jednoho zaměstnance. Dotace bude vyplácena zpětně. Formuláře a proces připravují jednotlivé pojišťovny. 

Firmy musí testovat své zaměstnance alespoň jednou týdně antigenním testem. Tato povinnost byla rozšířena i na zaměstnavatele s méně než 50 zaměstnanci a povinnost se vztahuje i na OSVČ spolupracovníky a další osoby vyskytující se na pracovišti. V třetí fázi se povinnost testovat začne vztahovat i na firmy s 1-10 zaměstnanci, kteří mají zajistit testování k 6. dubnu (viz opatření MZd z 22.3.). Povinnost testovat bude platit také pro státní organizace (například krajské úřady), školy a nevládní organizace, viz níže.

První žádosti o finanční příspěvek na proplacení provedených testů mohou zaměstnavatelé (a OSVČ) podat v dubnu 2021 za měsíc březen 2021. Maximální výše příspěvku bude 240 Kč (vč. DPH) za jednoho zaměstnance za měsíc. Interval na samotestování jednoho zaměstnance bude maximálně jeden test za kalendářní týden. Žadatel bude moci žádat o příspěvek pouze elektronicky, prostřednictvím on-line webového formuláře vytvořeného k tomuto účelu. Odkaz na formulář bude zveřejněn na webových stránkách všech zdravotních pojišťoven, nejspíše až v dubnu.

Termíny a pravidla dle velikosti firmy

Po následujícím datu nesmí mít firma na pracovišti nikoho, kdo by nebyl v posledních 7 dnech otestovaný, anebo byl pozitivní.

  • Od 250 zaměstnanců - od 12. 3.
  • 50-249 zaměstnanců - od 15. 3.
  • 10-49 zaměstnanců - od pátku 26. 3.
  • 1-9 zaměstnanců - od úterý 6.4.

Více podrobností na webu Hospodářské komory.

Koho započítat do počtu zaměstnanců

DPP, agenturní, brigádníky, OSVČ i zaměstnance na home office. 

Za zaměstnance jsou pro účely nařízení považováni také přidělení agenturní zaměstnanci i  další osoby, které na základě jiného vztahu než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci.

Počítají se i zaměstnanci na home office. Není je však potřeba testovat na pracovišti, mohou se testovat mimo pracoviště, případně až před návratem do kanceláře. Počítají se však do počtu zaměstnanců firmy.

Školy, obecní úřady a další veřejní zaměstnavatelé

Od 30. března bude zákaz přítomnosti neotestovaného zaměstnance platit i pro pracoviště veřejného zaměstnavatele, který zaměstnává méně než 50 osob. Za takové zaměstnavatele se považují mimo jiné obce, veřejné vysoké školy, bezpečnostní sbory či armáda. Tito zaměstnavatelé mají povinnost spustit testování svých pracovníků nejpozději od 23. března. Stejné opatření se stejnými termíny vydá Ministerstvo zdravotnictví i pro školy a školská zařízení, která na základě nařízení vlády zajišťují nezbytnou péči o děti zaměstnanců IZS a dalších vybraných profesí. Pro tyto zaměstnance i zaměstnavatele platí stejné podmínky jako pro zaměstnance v sektorech, kde už je plošné opatření o povinném testování zavedeno.

zdroj: MPO

OSVČ

Pokud osoba samostatně výdělečně činná pracuje výhradně tak, že nepřijde do styku s dalšími osobami kromě osob ve společné domácnosti (např. grafik z domova), nemusí se povinně testovat.

Jaké přesně testy budou propláceny?

Všechny testy dle seznamu MZd testovacích sad držící povolení pro distribuci na českém trhu. Na seznamu je cca 200 výrobků různých výrobců, různé kvality a ceny. K dostání jsou testy s odběrem z nosu, ze slin i z dutiny ústní. Cena není regulována.

Zdravotní pojišťovny požádaly vládu o schválení financování „samotestů“ na onemocnění COVID-19 laickou osobou. V případě schválení se předpokládá zpětné proplácení takových testů provedené po 1. březnu (zdroj: ZPMV, 23.3.).  Do té doby platná opatření počítají s odběrem lékařem. 

Záleží na kvalitě a účinnosti testu?

Mezi dostupnými testy, které všechny mají certifikaci i povolení od MZd, jsou značné rozdíly. Srovnávací test citlivosti provedený státní laboratoří naměřil až stonásobné rozdíly mezi jednotlivými testy - tedy jak malou virovou nálož už dokáže test detekovat. Vítěz testu byl antigenní test Flowflex s odběrem z okraje nosu. Výběr testu je na zaměstnavateli. Pojišťovny nicméně mohou uplatnit požadavky na parametry testu, např. požadovat citlivost testu nejméně 90 % a specificitu nejméně 97 %.

Může zaměstnanec test odmítnout?

Ne bez následků. V tomto případě se považuje veřejný zájem převažující nad osobními právy zaměstnance a samotný odběr jako nezpůsobující újmu. Zaměstnavatel nesmí neotestovaného zaměstnance pustit na pracoviště. Pokud tedy zaměstnanec odmítne podstoupit test, tak se tím diskvalifikuje od výkonu práce. Zaměstnavatel má v takovém případě vícero možností, jak takový případ řešit: sražením mzdy za nenastoupené dny do práce, odečíst dny od dovolené, či výpovědí. Více v článku ePrávo.

Imunní a očkovaní mají výjimku

Dva případy, kdy má zaměstnanec z testování výjimku jsou očkování (certifikace o provedeném očkování proti covid-19 + alespoň 14 dní od druhé dávky + nemá příznaky) a domnělá tříměsíční imunita pro prodělání covid-19 (pozitivní test laboratorně ověřený v minulosti + pozdější negativní test + od pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní). De facto třetí výjimkou jsou zaměstnanci mimo pracoviště (home office) či nepřicházející do kontaktu s nikým jiným.

Mohu zaměstnance poslat do odběrového místa?

Povinnost testovat firma nesmí přenášet na zaměstnance. Odběrová místa jsou určena široké veřejnosti za účelem dostupného a bezplatného plošného testování obyvatel.

Jak zlikvidovat použité testy?

Protože se jedná o potenciálně infekční materiál, platí následující pokyny.

  • Veškerý odpad z testovacích výrobků je třeba ukládat do pevného plastového pytle určeného na tyto odpady
  • Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Máte-li pytle z tenšího materiálu, je nutné takové obaly zdvojit (pytel proto vložte ještě do druhého pytle a zavažte).
  • Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.
  • Zavázaný pytel vyhoďte do černého kontejneru na směsný komunální odpad. Nikdy ne mimo popelnici/nádobu.
  • Po manipulaci s odpadem si pokaždé pečlivě umyjte ruce mýdlem a teplou vodou.
  • Buďte ohleduplní a minimalizujte riziko pro všechny osoby, které nakládají s odpady.

Oficiální znění Metodického sdělení ke zpracování odpadu z antigenních testů vydalo MŽP 25. února 2021.

Další zdroje

Rozcestník k testování ve firmách, MPO 

FAQ k firemnímu testování

Zpět do obchodu